Katastarska izmjera na području Općine Topusko

Katastarska izmjera na području Općine Topusko

Odlukom Državne geodetske uprave o katastarskoj izmjeri na području Općine Topusko za katastarsku općinu Topusko i dio katastarske općine Hrvatsko Selo započeli su radovi na projektu provođenja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu.

Izvoditelj radova na projektu je tvrtka GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o., a nadzor nad projektom obavlja Državna geodetska uprava i tvrtka Geoit geodezija i geoinformatika d.o.o. iz Zagreba.

Na WEB GIS portalu http://izmjera-topusko.atlas14.com/, http://izmjera-hrvatsko-selo.atlas14.com/ prikazano je područje zahvata izmjere Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. Plan obilježavanja za katastarsku općinu Topusko i katastarsku općinu Hrvatsko Selo biti će naknadno objavljen.

U okviru radova na katastarskoj izmjeri obavještavamo sve nositelje prava o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka za katastarsku općinu Topusko. Predočavanje je započelo dana 21. kolovoza 2023. g. i održava se u sali „Suncokret“, hotela Toplica na adresi Trg bana Josipa Jelačića 7A, Topusko. Obavijest predočavanje Topusko.pdf

Temeljem članka 34. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) pozivate se da sukladno stavku 1. članka 46. Zakona, kao nositelj prava na zemljištu obilježite granice zemljišta na kojem imate pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljate (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

U prilogu poziva nalazi se i UPUTA VLASNICIMA ZEMLJIŠTA o pravilnom obilježavanju granica zemljišta. Stručnu pomoć prilikom obilježavanja granica zemljišta na terenu, pružit će djelatnici ovlaštenog izvođača radova na poslovima katastarske izmjere – Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

Svi nositelji prava na katastarskim česticama dužni su granice svojih posjeda obilježiti s nositeljem prava na susjednoj katastarskoj čestici prije termina terenskog uviđaja.

Sukladno planu obilježavanja poziva se nositelj prava da prisustvuje na terenskom uviđaju s djelatnicima izvođača radova.

Nositelji prava na česticama pozivat će se pismenim putem prema planu rada koji je podijeljen u grupe čestica. Pozivi se šalju sukladno podacima upisanim u posjedovne listove, zemljišno knjižne uloške i podacima prikupljenim na temelju dostavljenih upitnika.

Dokument u prilogu UPITNIK ZA VLASNIKE NEKRETNINA potrebno je ispuniti i dostaviti u ured izvođača radova ili poslati poštom na adresu: Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka, faxom na broj (051) 551 355 ili na mail adresu topusko@gzr.hr

Voditelj terenskog ureda: Predrag Miladinović, geom.
Mobitel: 098 442 456

 

Prilozi:

Napomena: Ako do sada niste ispunili i predali “Upitnik za vlasnike nekretnina”, molimo da to učinite što prije. Obrazac možete preuzeti (downloadati) na ovoj stranici ili podići u našem Uredu. Ispunjeni obrazac molimo dostavite u Ured, poštom ili osobno.


Ostali proizvodi i usluge