Katastarska izmjera na području NP Krka

Katastarska izmjera na području NP Krka

Državna geodetska uprava je, kao korisnik bespovratnih sredstava, dana 23. siječnja 2020. s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.5.2.06.0001 za provođenje projekta pod nazivom: „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanu zaštićenim područjima“

Zajednica ponuditelja Geodetski zavod d.d. Split, Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb i Geoprojekt d.o.o. Zagreb odabrani su putem ugovora o javnoj nabavi usluga za Provedbu katastarske izmjere i izradu elaborata katastarske izmjere za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ Grupa 1 (Klasa 931-04-20-03/05 URBROJ: 541-06-02-01/2-21-39, Broj ugovora: 78/2021, Zagreb od 20. travnja 2021. godine).

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. provodi katastarsku izmjeru na području dijelova katastarskih općina Dubravice, Rupe, Lozovac i Brištane.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama u katastarskoj općini Dubravice i Rupe na području Nacionalnog parka Krka

Pozivaju se nositelji prava da pristupe predočavanju podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za dio katastarske općine Dubravice i dio katastarske općine Rupe na području Nacionalnog parka Krka u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige, a čije se nekretnine nalaze u zahvatu katastarske izmjere. Predočavanje podataka za dio k.o. Dubravice i dio k.o. Rupe počinje 3. svibnja i traje do 1. lipnja 2022. godine. Predočavanje vrši izvođač radova Geodetski zavod Rijeka d.o.o. na adresi Rupe 80, Rupe (prostorije iznad caffe bara Macan). Mole se vlasnici da kontaktiraju izvođača radova na broj 099/691-1608 ili email zdravkop@gzr.hr radi dogovora o terminu predočavanja.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama u katastarskoj općini Lozovac na području Nacionalnog parka Krka

Pozivaju se nositelji prava da pristupe predočavanju podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za dio katastarske općine Lozovac na području Nacionalnog parka Krka u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige, a čije se nekretnine nalaze u zahvatu katastarske izmjere. Predočavanje podataka za dio k.o. Lozovac počinje 27. lipnja i traje do 4. srpnja 2022. godine. Predočavanje vrši izvođač radova Geodetski zavod Rijeka d.o.o. na adresi Rupe 80, Skradin (prostorije iznad caffe bara Macan). Mole se vlasnici da kontaktiraju izvođača radova na broj 099/691-1608 ili email zdravkop@gzr.hr radi dogovora o terminu predočavanja.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama u katastarskoj općini Brištani na području Nacionalnog parka Krka

Pozivaju se nositelji prava da pristupe predočavanju podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za dio katastarske općine Brištani na području Nacionalnog parka Krka u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige, a čije se nekretnine nalaze u zahvatu katastarske izmjere. Predočavanje podataka za dio k.o. Brištani počinje 4. srpnja i traje do 20. srpnja 2022. godine. Predočavanje vrši izvođač radova Geodetski zavod Rijeka d.o.o. na adresi Rupe 80, Skradin (prostorije iznad caffe bara Macan). Mole se vlasnici da kontaktiraju izvođača radova na broj 099/691-1608 ili email zdravkop@gzr.hr radi dogovora o terminu predočavanja.

Dana 6. srpnja 2021. godine otvoreni su radovi na katastarskoj izmjeri u NP Krka. Otvorenju su nazočili ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka Nella Slavica sa suradnicima, zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antonio Šustić, načelnik Sektora za katastarske izmjere i infrastrukturu Nikola Vučić, voditelj Službe katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata Mladen Pandža, viša savjetnica specijalistica Ana Slović, pročelnik Područnog ureda za katastar Pula Šibenik Josip Mikulandra, kao i izvođači geodetskih radova na katastarskoj izmjeri.

Voditelj terenskog ureda: Zdravko Papić, geom.
Mobitel: 099/691-1608

 

Prilozi:

Napomena: Ako do sada niste ispunili i predali “Upitnik za vlasnike nekretnina”, molimo da to učinite što prije. Obrazac možete preuzeti (downloadati) na ovoj stranici ili podići u našem Uredu. Ispunjeni obrazac molimo dostavite u Ured, poštom ili osobno.


Ostali proizvodi i usluge