IZMJERA K.O. KOSINJ

IZMJERA ZA DIJELOVE K.O. GORNJI KOSINJ, K.O. DONJI KOSINJ, K.O. LIPOVO POLJE, K.O. MLAKVA I K.O. STUDENCI

Obavještavamo Vas da je odlukom Državne geodetske uprave pokrenut postupak katastarske izmjere nekretnina na području općine Perušić za dijelove k.o. Gornji Kosinj, k.o. Donji Kosinj, k.o. Lipovo polje, k.o. Mlakva i k.o. Studenci.

Projekt obuhvaća:

  1. Katastarsku izmjeru nekretnina
    • Utvrđivanje oblika i površine svake pojedine nekretnine
    • Utvrđivanje stvarnog vlasnika svake nekretnine
  2. Izradu novih katastarskih planova i popisa nekretnina
  3. Osnivanje nove zemljišne knjige

Navedene opsežne radove moguće je uspješno obaviti samo uz Vaše osobno sudjelovanje i suradnju s institucijama i osobama koje će izvoditi opisane radove. To se osobito odnosi na katastarsku izmjeru nekretnina koju će izvoditi djelatnici društava GEOPROJEKT d.o.o. Zagreb, GEODETSKI ZAVOD d.d. Split, GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o. i ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU d.d. Zagreb, uz nadzor Područnog ureda za katastar Gospić.

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. angažiran je na području k.o. Gornji Kosinj i to prema podjeli prikazanoj na preglednoj karti. Područje zahvata podijeljeno je u dvije faze radova te će prva faza biti u obradi tijekom studenog i prosinca 2018. godine.

Voditelj terenskog ureda: Zdravko Papić, geom.
Mobitel: 099/3794-186

 

Prilozi:

Napomena: Ako do sada niste ispunili i predali “Upitnik za vlasnike nekretnina”, molimo da to učinite što prije. Obrazac možete preuzeti (downloadati) na ovoj stranici ili podići u našem Uredu. Ispunjeni obrazac molimo dostavite u Ured, poštom ili osobno.


Ostali proizvodi i usluge