Fotogrametrija

Fotogrametrija

Odjel fotogrametrije digitalnom metodom izvodi sve vrste fotogrametrijskih kartiranja i prikupljanja podataka za potrebe katastra, projektiranja i izrade topografskih karata. Prioritetne djelatnosti uključuju i izradu DMR-a (digitalnog modela reljefa) te digitalnog ortofota.

Ortofoto karta je planimetrijski ispravna fotografija iz zraka koja po metričkim svojstvima u potpunosti odgovara karti istog mjerila. Ovakve karte izuzetno su pogodne za različite vrste prostornog planiranja u urbanizmu, cestogradnji, šumarstvu i vodoprivredi. Izrada ortofoto karte osniva se na orijentiranom digitalnom fotogrametrijskom snimku i digitalnom modelu reljefa, što omogućuje kontinuirano praćenje prostornih pojava i događanja.


Ostali proizvodi i usluge