Kartografija

Kartografija

Odjel kartografije bavi se izradom karata gotovo svih mjerila. Aerofotogrametrijsko kartiranje uz prikupljanje toponima, izobata, podataka o trigonometrijskoj mreži i državnoj granici čini prvu fazu postupka izrade karte. Pored prikupljanja podataka u postupku izrade karata razlikuju se sljedeće faze: generalizacija, izrada digitalnog modela reljefa, digitalna obrada podataka, dešifraža te kontrolni pregled, nakon čega slijedi tisak karte. Svi topografski objekti (reljef, vode, vegetacija, naselja, prometnice i područja) prikazani su s istom važnošću. Generalizacija sadržaja karte prilagođeno je mjerilu i svrsi karte te služi za informiranje i orjentiranje.


Ostali proizvodi i usluge