Atlas14

Atlas 14

ATLAS 14 je sustav za upravljanje prostornim i neprostornim bazama podataka gradova i općina.

Svaka točna i pouzdana (geo)informacija o prostoru je pretpostavka kvalitetnog gospodarenja prostorom. Jedino stvarni podaci koji se prikupljaju profesionalno, na jedinstven način, istovremeno i nepristrano mogu stvoriti točnu i pouzdanu bazu podataka. To je moguće ostvariti samo profesionalnim geodetskim pristupom. Adresni model, geodetske podloge, prostorno planiranje, zelene površine, katastar zgrada, javna rasvjeta, katastar vodova, ceste, katastar zemljišta, samo su neki od aspekata ovog sustava. Upravljanje pouzdanim i točnim informacijama o prostoru podiže ugled lokalne samouprave i države.

Rezultat uvođenja ovog projekta je povećanje prihoda proračuna jedinice lokalne samouprave s naslova pravednosti. Prihod proračuna gradova i općina, povećava se na temelju povećanja površine za naplatu komunalne naknade. Budući da su postojeće evidencije nepotpune, izdana rješenja nisu pravedna. Pravednost, tj. točna zaduženost svih obveznika na točne površine čini osnovu za povećanje prihoda koji se nadalje trajno uprihođuje. Povećanje površine, u potpunosti, financira cijeli projekt.

Više o sustavu ATLAS 14 saznajte ovdje.


Ostali proizvodi i usluge