Opći podaci

Opći podaci

Geodetski zavod Rijeka geodetsko projektiranje i izvođenje, društvo s ograničenom odgovornošću

Godina osnivanja: 1992. (1952.)

Sjedište: Dr. Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka

MBS: 040013072

OIB: 42177896849

IBAN: HR6024020061100387900

Geodetski zavod Rijeka je društvo s ograničenom odgovornošću osnovano 1952. godine, a usvajanjem Statuta društva 1992. godine, upisano u sudski registar trgovačkih društava pod matičnim brojem 040013072. Društvo zastupaju samostalno i pojedinačno direktori društva Damir Delač, dipl. ing. geod. i Goran Lipovšćak, dipl. ing. geod. Geodetski zavod Rijeka d.o.o. ima 49 zaposlenika, uglavnom inženjera geodezije i geodetskih tehničara, ali i programera, inženjera strojarstva i ekonomista.


Više o geodetskom zavodu Rijeka