Geodetske usluge

geodezija

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. je najveća geodetska tvrtka u Primorsko-goranskoj županiji koja zapošljava velik broj ovlaštenih diplomiranih inženjera geodezije.

Još od osnutka 1952. godine, djelatnici Zavoda, svojom stručnošću i predanošću, izvršavaju sljedeće geodetske djelatnosti:

 • parcelacija zemljišta
 • ucrtavanje objekata
 • identifikacija nekretnina
 • iskolčenje
 • obnova međa
 • posebna geodetska podloga
 • geodetski snimak
 • geodetski nadzor
 • praćenje objekata tijekom gradnje
 • inženjerska geodezija
 • hidrografska izmjera morskog dna, rijeka i jezera