Fotogrametrija

Fotogrametrija

Odjel fotogrametrije, digitalnom metodom, izvodi sve vrste fotogrametrijskih kartiranja i prikupljanja podataka za potrebe katastra, projektiranja i izrade topografskih karata.
Prioritetne djelatnosti uključuju i izradu DMR-a (digitalnog modela reljefa) te digitalnog ortofota.

Ortofoto karta je planimetrijski ispravna fotografija iz zraka koja po metričkim svojstvima u potpunosti odgovara karti istog mjerila.

Postupak izrade ortofoto karte je brži pa time i ekonomičniji u odnosu na izradu klasične ili digitalne karte. Korisnik u ovom slučaju preuzima ulogu dešifranta ili tumača te sam iz svog iskustva interpretira prikazanu sliku. Ovakve karte izuzetno su pogodne za različite vrste prostornog planiranja u urbanizmu, cestogradnji, šumarstvu i vodoprivredi. Izrada ortofoto karte osniva se na orijentiranom digitalnom fotogrametrijskom snimku i digitalnom modelu reljefa. Jednom izrađen digitalni model reljefa nije potrebno ponovno raditi, tako da je izrada karte s novim snimcima vrlo brza, što omogućuje kontinuirano praćenje prostornih pojava i događanja.