Državna izmjera

Državna izmjera

Sređene, usklađene i istinite zemljišne evidencije od nemjerljivog su značaja za gospodarski i općedruštveni razvoj, kako jedinica lokalne samouprave, tako i države i društva u cjelini. Katastarska izmjera je od struke, investitora i korisnika prihvaćena kao najvjerodostojnija metoda sređivanja zemljišnih evidencija. Nova izmjera katastarske općine s osnivanjem katastra nekretnina i nove zemljišne knjige je projekt izrade usklađene baze podataka nekretnina u odnosu na stvarno stanje u prostoru.

Pogodnosti koje pruža nova katastarska izmjera su:

  • Trajno rješavanje pitanja granica svojeg vlasništva.
  • Razvrgnuće suvlasničkih odnosa te legalizacija neevidentiranih dogovornih nagodbi, zamjene, kupoprodaje, nasljeđivanja i sl.
  • Raščišćivanje i prijenos, odnosno registracija prava vlasništva (na sebe, djecu ili treće osobe).

Katastarska izmjera je područje geodetskih usluga kojim se Geodetski zavod Rijeka d.o.o. bavi od svog osnutka. Bogato iskustvo Zavoda na ovim poslovima osigurava vodeće mjesto među sličnim geodetskim tvrtkama koje rade na realizaciji Vladinog programa državne izmjere i katastra nekretnina. Do danas, Zavod je izvršio katastarske izmjere na području Rijeke, Zagreba, Pule, Zadra, Umaga, Novigrada, Rovinja, Plitvičkih jezera, Gerova, Tršća, Senja, Karlobaga, Pazina, Rijeke, Kraljevice, Kostrene, Bakra, Vrsara, Ravne Gore, Nina, Sukošana… više od 60 novih katastarskih izmjera.