Profil tvrtke

Profil tvrtke

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. je jedna od vodećih modernih tvrtki u Republici Hrvatskoj koja prati sva tehnološka dostignuća i trendove u informatici te je opremljena najsuvremenijom opremom. Uz visokokvalitetan tim stručnjaka, sposobna je izvesti najkompleksnije poslove.

Temeljna djelatnost je geodetsko projektiranje i izvođenje, a ogleda se u pružanju geodetskih poslova državne izmjere, kartografije i fotogrametrije, geodetskih poslova katastra nekretnina, stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje u svrhu praćenja izgradnje industrijskih objekata i prateće infrastrukture, te geoinformatičkih usluga.

U posljednjih desetak godina intenziviran je razvoj u području geoinformatičkih usluga, prateći tehnološke inovacije i trendove u informacijskoj tehnologiji kroz primjenu tzv. GIS tehnologija. To, konkretno, znači objedinjavanje terenskog prikupljanja prostornih podataka sa razvojem specijaliziranog softvera i formiranje geoinformacijskih sustava. Sinergija teren-ured, u konačnici stvara završni proizvod – točne baze prostornih i neprostornih podataka. S velikim brojem točnih i dostupnih informacija o prostoru, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. omogućuje lokalnim i regionalnim samoupravama, te poslovnom sektoru objedinjeno sagledavanje i interpretaciju prostora za kvalitetno i uspješno upravljanje prostorom.