Zapošljavamo – Programera poslovnih aplikacija (m/ž)

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. traži motiviranog kandidata (m/ž) za rad na sljedećim zadacima: – razvoj mobilnih aplikacija u C# pomoću Xamarine frameworka – razvoj web aplikacija u ASP.NET MVC tehnologiji

PRONAĐITE SVOJU ČESTICU U K.O. KUKULJANOVO I K.O. ŠKRLJEVO

Geoinformacijski sustav   WEB-GIS PREGLEDNIK   Podaci prikazani na ovim web stranicama ponuđeni su isključivo u svrhu informiranja te nisu javni dokument i ne smiju se neovlašteno kopirati, distribuirati trećim osobama i koristiti u drugim publikacijama bez odobrenja Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o.   U svrhu pomagala za pronalazak katastarskih čestica vlasnika i posjednika na području […]

IZMJERA K.O. KUKULJANOVO-DIO I K.O. ŠKRLJEVO-DIO

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. angažiran je u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Bakra za dio katastarske općine Kukuljanovo i Škrljevo.   Temeljem članka 45. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/2007 i NN 124/2010) pozivate se da sukladno stavku 3. članka 45. Zakona, kao nositelj prava na zemljištu obilježite granice zemljišta […]

Legalizacija objekata

Zgrade izgrađene do 15. veljače 1968. godine smatraju se legalnim, bez obzira jesu li izgrađene na temelju akta kojim se odobrava građenje ili bez njega. Nezakonito izgrađenim zgradama smatraju se sve zgrade izgrađene do 21. lipnja 2011. godine bez akta kojim se odobrava građenje ili protivno aktu. Postupak legalizacije pokreće stranka zahtjevom za donošenje rješenja […]

ATLAS14.com
ATLAS14.com

Da bismo predstavili sustav za upravljanje prostornim i neprostornim podacima (GIS) pod nazivom ATLAS 14, za Vas smo pripremili internet prezentaciju koju možete pogledati na našoj novoj adresi www.atlas14.com.  

 Stranica 1 od 9  1  2  3  4  5 » ...  Posljednja »