Naši izdvojeni projekti

Sustav za upravljanje prostornim i neprostornim bazama podataka koji se temelji na načelu: Pravednost u službi povećanja proračuna.

Više

Web servis za upravljanje prijavama komunalnih problema namijenjen jedinicama lokalne samouprave.

Više

Sustav za pametno upravljanje parkovima, zelenim i javnim površinama.

Više

Web servis za upravljanje i planiranje koncesijskim odobrenjima na pomorskom dobru.

Više

Naše usluge

Državna izmjera

Sređene, usklađene i istinite zemljišne evidencije od nemjerljivog su značaja za gospodarski i općedruštveni razvoj, kako jedinica lokalne samouprave, tako i države te društva u cjelini.

više

Geodezija

Kvalitetno upravljanje prostorom temeljeno na pouzdanim i točnim podacima o prostoru.

više

Fotogrametrija

Fotogrametrijsko kartiranje i prikupljanje podataka za potrebe katastra, projektiranja i izrade topografskih karata, digitalnog modela reljefa te digitalnog ortofota.

više

Kartografija

Prikupljanje i obrada prostornih informacija te njihova vizualizacija izradom karata gotovo svih mjerila.

više

Geoinformatika

Svaka točna i pouzdana (geo)informacija o prostoru je pretpostavka kvalitetnog gospodarenja prostorom.

više

Snimanje dronom

Bespilotna letjelica za precizno geodetsko snimanje iz zraka.

više